کالای قاچاق

کشف ۵۲هزار قلم داروی قاچاق در تایباد

/%DA%A9%D8%B4%D9%81-52%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF

مأموران فرماندهی انتظامی تایباد در چندین عملیات جداگانه موفق به کشف و ضبط ۵۲هزار و ۸۶۰قلم انواع داروی خارجی کمیاب قاچاق شدند.