پنجم شهریورماه

پیام تبریک مدیرعامل مناسبت روز داروساز

/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2

پنجم شهریورماه، سالروز تولد حکیم فرزانه محمد زکریای رازی فیلسوف و دانشمند بزرگ ایرانی که روز داروسازی نامگذاری شده است.