پنجمین نمایشگاه ایران فارما

حضور شرکت سامان داروی هشتم در پنجمین نمایشگاه ایران فارما

/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7

شرکت‌  داروسازی «سامان ‌داروی هشتم» در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و  صنایع  وابسته «ایران فارما» در سال ۲۰۱۹ میلادی در تهران حضور پیدا  میکند.