نوترکیب

گردهمایی پزشکان طرح مطالعات بالینی و بازدید از سایت شرکت سامان داروی هشتم

/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86

شرکت داروسازی سامان داروی هشتم در آبانماه سال ۱۳۸۷ با هدف خدمت به   بیماران تأسیس گردید. این شرکت از جمله مجموعه های دانش بنیان در حوزه   بیوتکنولوژی می باشد که توانسته است با در اختیار داشتن فناوری نوترکیب   تولید داروی فاکتور ۸ انسانی، در جایگاه ششمین شرکت تولید کننده این دارو   در دنیا قرار گیرد.