فاکتور هشت

واردات بی رویه داروی فاکتور هشت پلاسمایی

/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C

اگر این روز ها جزء افرادی باشید که جستجوی داروی خاص از این داروخانه به آن داروخانه بروید مفهوم کمبود دارو را بهتر حس میکنید سالها بیماران هموفیلی هم چون سایر بیماران خاص برای پیدا کردن دارویشان کفش اهنین بپا میکردن


لزوم حمایت دولت از صنعت داروسازی/ توان تولید 100 درصد نیاز فاکتور هشت کشور توسط سامان داروی هشتم

/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

صنعت داروسازی، همواره یکی از صنایع استراتژیک دنیا محسوب می شود که نقش  مهمی در حفظ سلامت مردم و خودکفایی و استقلال هر کشوری دارد.