دکتر امیرحسین مقصودی

150 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی با تولید داروی سافاکتوAF

/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88

مدیرعامل شرکت سامان داروی هشتم : دکتر  امیرحسین مقصودی در نشست هم‌اندیشی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  شورای اسلامی و شرکت‌های تولیدکننده دارو در خراسان رضوی که در شرکت  دانش‌بنیان سامان داروی هشتم در مشهد برگزار شد