دستاوردهای دارویی آستان قدس رضوی

گذری بر دستاوردهای دارویی آستان قدس رضوی پس از انقلاب اسلامی

/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

به گزارش پایگاه خبری آستان نیوز : حوزه دارو در هر کشوری با توجه به اهمیت آن در حفظ سلامتی مردم از جایگاه  ویژه‌ای برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره توجه خاصی به تأمین  نیازهای دارویی کشور و تولید داخلی داشته و دارد.