داروی نوترکیب

لزوم حمایت دولت از صنعت داروسازی/ توان تولید 100 درصد نیاز فاکتور هشت کشور توسط سامان داروی هشتم

/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

صنعت داروسازی، همواره یکی از صنایع استراتژیک دنیا محسوب می شود که نقش  مهمی در حفظ سلامت مردم و خودکفایی و استقلال هر کشوری دارد.