تولید داروی نو ترکیب فاکتور 8

جهش ایران در فناوری دارویی

/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C

امروز ۵ شهریور، زادروز محمد بن زکریای رازی و روز داروساز است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،براساس آمار‌های وزارت بهداشت، ایران  در تولید دارو‌های نوترکیب در رده هفتم و در تولید کلی دارو در رتبه ۱۰  جهان قرار دارد.