بیماران

پوشش بیمه ای ۲۵۰۰ قلم دارو بیماران صعب العلاج

/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-2500-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از پوشش بیمه ای بیش از ۲۵۰۰ قلم داروی بیماری های صعب العلاج خبر داد.