بهره برداری از سایت تولید

بهره برداری از سایت تولید شرکت سامان داروی هشتم با حضور تولیت آستان قدس رضوی

/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

سایت تولید شرکت سامان داروی هشتم اولین تولیدکننده داروی  فاکتور هشت انسانی نوترکیب و انواع فرآورده‌های دارویی بیوتکنولوژی با حضور  تولیت آستان قدس رضوی در مشهد به بهره‌برداری رسید.