بنر عید غدیر

پبام تبریک مدیرعامل مناسبت عید سعید غدیر خم

/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%85

حلول عید ولایت و امامت را که به شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان با  عرشیان و فرشیان است، محضر شما و خانواده محترم تبریک و تهنیت عرض می  نمایم.