واحد بازرگانی خارجی


مدیر بازرگانی خارجی | حسینعلی خوارزمی 

(Ph.D's organic chemical)

ماموریت بازرگانی خارجی در شرکت سامان داروی هشتم

  • شناسایی و انتخاب ونظارت مستمر بر فعالیتهاي تجاري شرکت های رقیب در حوزه صادرات و همچنین شرکتهای تامین کننده مواد اولیه  به ویژه کالاهاي صادراتی و ویژگیهاي آنها و کسب هر گونه اطلاعات تجاري که در امر صدور کالا یا تامین آن به قیمتهاي مناسب موثر باشد.
  • ارتباط بارایزنان بازرگانی و فعالان اقتصادی که به سبب حضور خود در بازارهاي هدف قادرند اطلاعات مورد نیازدر مورد اوضاع اقتصادي و اجتماعی کشور مورد نظر، روند عرضه و تقاضا، تحولات قیمتها، فعالیتهاي رقبا، نمایشگاههاي تجاري، کالاهاي رقیب و نظایر آنها کسب کرده و درجهت اهداف شرکت استفاده گردد.
  • برقراري ارتباط با مسوولان دارویی و اقتصادي و بازرگانی کشور بمنظور استفاده از تمامی ظرفیت اجرایی جهت شناسایی راههاي توسعه صادرات وانتقال خط تولید به بازار هدف، سرمایه گذاري مشترك با طرفهای خارجی، فعالیت در مناطق آزاد کشور ذيربط و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
  • آگاهی از فناوريهاي نوین، روشهاي ابتکاري یا کالاهاي جدیدي که رقباي تجاري به بازار عرضه میکنند.
  • ارزیابی تامین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات و طراحی برنامه های مناسب برای ارتقاء آن و پیش بینی مراحل بانکی وگشایش اعتبار،حمل و ترخیص کالا به منظور در نظر گرفتن آن ها در برنامه سفارش کالاوانجام محاسبات لازم به منظور تعیین ارز مورد نیاز خرید مواد اولیه و تجهیزات خارجی
مدیر بازرگانی خارجی | مهندس حسینعلی خوارزمی

می توانید با پر کردن فرم پایین این صفحه که مستقیم توسط خود من چک می شود با من در ارتباط باشید. 


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
فایل را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...