ارکان جهت ساز

چشم انداز


 • تولید و نوآوری بر پایه زیست فناوری به منظور  بهبود زندگی بیماران و ارتقای سلامت جامعه با دسترسی همگانی به جدیدترین، با کیفیت ترینو ایمن ترین محصولات


مأموریت


 • بر این باوریم که می توانیم در عرصه تولید محصولات زیست فناوری با کیفیت و اثر بخشی بهتر، با تکیه بر نیروهای جوان، متعهد و متخصص در تعامل و همکاری با محققین ملی و بین المللی و با استفاده از آخرین فن آوری های روز با کشف راه های نوین درمان، امید به زندگی در بیماران خاص و صعب العلاج را بهبود و به منظور ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان به بازارهای منطقه و جهان نیز ورود کنیم.


بیانیه ارزش


 • افزایش امید به زندگی شاداب تر در بیماران خاص و صعب العلاج
 • رعایت بالاترین استانداردهای ملی و بین المللی
 • دقت عمل، رعایت اصول اخلاقی، دست یابی به نوآوری های علمی برای تولید محصولات با کیفیت و ایمن.
 • تصمیم گیری و عمل سریع و شجاعانه همراه با پذیرش ریسک معقول.
 • باور نیروهای جوان، متعهد، متخصص و ایجاد فرصت های مبتنی بر شایستگی و توانمندی آنها.
 • پاسخگوئی به کلیه ذینفعان، متعهد به جامعه درمان و پذیرش تعهد مسئولیت های اجتماعی.
 • توانمندسازی نیروها با تکیه برکرامت انسانی و با هدف ارتقاء خلاقیت، نوآوری و توسعه آنها در جهت بهبود مستمرسازمانی و فردی.
 • تعالی پیوسته در کیفیت محصولات، فن آوری، نیروی انسانی، ارزش آفرینی، اخلاق سازمانی و پاسخگوئی به مطالبات ذینفعان


محورهای استراتژیک


 • توسعه بازار داخلی و تنوع محصول
 • یکپارچگی عمودی از طریق مشارکت
 • توسعه صادرات
 • توسعه منابع کلیدی