نظر سنجی سامان

مشترک گرامی :
باتوجه به خط مشی شرکت سامان داروی هشتم ، جهت اطمینان از رضایت شما از اثر بخشی ، نوع بسته بندی ، توزیع و ... فاکتور هشت نوترکیب SaFacto AF 500IU اخذ نظرات شما عزیزان بسیار با اهمیت بوده و میتواند ما را در مسیر بهبود و ارتقاء یاری رساند . لذا خواهشمند است با تکمیل فرم نظر سنجی ، همچون همیشه همراه و یاور ما باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات تکمیلی خود از طریق راه های ارتباطی گزارش شده در فرم ذیل بهره مند سازید .

واحد بازاریابی شرکت سامان داروی هشتم 


  • {{value}}
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
اگر عارضه بوده آن را شرح دهید ؟ را بنویسید. اگر عارضه بوده آن را شرح دهید ؟ را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
اگر جواب مثبت است ، ذکر شود چه مدت سافاکتو مصرف کرده اید : را بنویسید. اگر جواب مثبت است ، ذکر شود چه مدت سافاکتو مصرف کرده اید : را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
آیا تا کنون با ویال حلال یا محصول سافاکتوی ایراد دار مواجه شده اید ؟ در صورتی که جواب مثبت است،چند مورد ؟لطفا توضیح دهید را بنویسید. آیا تا کنون با ویال حلال یا محصول سافاکتوی ایراد دار مواجه شده اید ؟ در صورتی که جواب مثبت است،چند مورد ؟لطفا توضیح دهید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. آیا تا کنون با ویال حلال یا محصول سافاکتوی ایراد دار مواجه شده اید ؟ در صورتی که جواب مثبت است،چند مورد ؟لطفا توضیح دهید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
درصورتی که پیشنهادی در جهت بهبود و ارتقاء عملکرد ما در ارائه محصول و خدمات دارید و یا مطلبی مورد توجه شما قرار بوده که در این پرسشنامه لحاظ نشده است آنرا در این قسمت مرقوم فرمایید : را بنویسید. درصورتی که پیشنهادی در جهت بهبود و ارتقاء عملکرد ما در ارائه محصول و خدمات دارید و یا مطلبی مورد توجه شما قرار بوده که در این پرسشنامه لحاظ نشده است آنرا در این قسمت مرقوم فرمایید : را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید. درصورتی که پیشنهادی در جهت بهبود و ارتقاء عملکرد ما در ارائه محصول و خدمات دارید و یا مطلبی مورد توجه شما قرار بوده که در این پرسشنامه لحاظ نشده است آنرا در این قسمت مرقوم فرمایید : را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...