• خونریزی های ناحیه سر ( معمولا متعاقب آسیب ها ) عمده ترین علت مرگ در افراد هموفیلی ، خصوصا بچه ها هستند . خونریزی ها یناحیه سر می توانند باعث ایجاد سردرد ، تهوع ، استفراغ ، خواب آلودگی ، گیج شدگی ، ضعف ، بیهوشی و اختلال هوشیاری شوند .
  • خونریزی در ناحیه گلو ممکن است در نتیجه عفونت ، آسیب ، تزریق های دندانی یا جراحی ایجاد شود . خونریزی های ناحیه گلو باعث ایجاد تورم ، و در نتیجه اشکال در بلع و تنفس می شوند .
  • خونریزی های شدید معمولا تهدید کننده حیات هستند . معمولا این وضعیت در هموفیلی ناشایع است مگر بعد از آسیب های وارده و یا در وضعیت های وابسته به سایر شرایط طبی .
  • سایر خونریزی ها ممکن است خیلی جدی باشند ، ولی تهدید کننده حیات نیستند ، نظیر خونریزی های مربوط به چشم ها ، ناحیه ستون فقرات عضلات ناحیه ران .
  • خونریزی های ادراری معمولا در هموفیلی های نوع شدید شایع بوده ، ولی به ندرت خطرناک هستند .