• خونریزی عضلانی زمانی اتفاق می افتد که مویرگ های موجود در عضله دچار آسیب شوند .
  • گاها علت مشخص است ، امام ممکن است خونریزی هیچ علت مشخصی نداشته باشد .