• محل تلافی دو استخوان مفصل نامیده می شود . انتها استخوان ها با ماده لاستیک مانند و نرمی پوشیده شده است که غضروف مفصلی خوانده می شود .
  • استخوان ها توسط کپسول مفصلی تا حدودی به یکدیگر متصل شده اند . کپسول مفصلی حاوی آستری به نام غضاء سینوویوم است که مویرگ ها ی ( عروق خونی کوچک ) زیادی دارد . سینوویوم تامین کننده مایع لغزنده و روغنی شکلی است که باعث آسان شدن حرکت مفصل می شود .
  • اگر مویرگ ها یموجود در سینوویوم آسیب ببینند ، دچار خونریزی می شوند . گاها هیچ علت واضحی برای خونریزی وجود ندارد ، به ویژه در هموفیلی نوع شدید . در فردی که مبتلا به هموفیلی نیست ، سیستم انعقادی سریعا باعث توقف خونریزی می شود . اما در فرد مبتلا به هموفیلی ، خونریزی ادامه می یابد . این امیر باعث می شود مفصل متورم و دردناک گردد .