• در هموفیلی ، خونریزی در هر قسمتی از بدن اتفاق می افتد . گاهی اوقات مشاهده می شود و گاهی مشاهده نمی شود .
  • خونریزی معمولا بدنبال آسیب یا اعمال جراحی اتفاق می افتد . همچنین خونریزی می تواند بدون وجود علت واضح اتفاق بیفتد . این رویکرد خونریزی خودبخودی خوانده می شود .
  • خونریزی معمولا در دوران نوزادی به ندرت روی می دهد ، امام خونریزی طولانی مدت بعد از عمل ختنه می تواند ایجاد شود .
  • زمانی که کودک شروع به راه رفتن می کند ، براحتی دچار کبود شدگی می شود . همچنین کودک بدنبال آسیب ها ، خصوصا آسیب های دهان و زبان ، دچار خونریزی طولانی تر از حد معمول می شود .
  • بتدریج که کودک بزرگتر می شود ، خونریزی خودبخودی شایعتر می شود . این خونریزی ها مفاصل و عضلات را تحت تاثیر قرار می دهند .