شرح موضوع مناقصه :  (( دستگاه ذخیره ساز ))

مناقصه گزار : شرکت سامان داروی هشتم ( سهامی خاص ) 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 50,000,000 ریال ( معادل پنج میلیون تومان ) چک تضمین‌شده بانکی در وجه"شرکت سامان داروی هشتم" به تاریخ روز .

محل دریافت سناد از مناقصه گزار : مشهد ، كيلومتر 18 جاده مشهد - قوچان ، بعد از سه‌راه فردوسي، جنب مسجد حضرت محمد رسول‌الله (ص) ، پارك علم و فناوري خراسان رضوی – پامچال 3 – شركت سامان داروي هشتم 

مهلت تحویل اسناد مناقصه به شرکت‌کنندگان :  اسناد مناقصه از تاریخ24/02/1401 لغایت ساعت 24 مورخ02/03/1401 در آدرس samandaroo.com  به متقاضیان تحویل می‌گردد. 

مهلت و محل پذیرشپاکت‌های پیشنهاد : پیشنهاد شرکت‌کنندگان در مناقصه از ساعت 8:00 لغایت ساعت 15:00 مورخ 07/03/1401 به آدرس های مندرج در ردیف 3 فوق‌الذکر تحویل گردد.

زمان و محل بازگشايي پاکت‌ها : بازگشایی پاکت‌ها در تاریخ 11/03/1401 در محل "شرکت سامان داروی هشتم" انجام می‌گردد.

برای دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید