• در طی یک خونریزی ، عضله سفت و دردناک می شود .
  • خونریزی باعث تورم شده که گرم و دردناک در هنگام لمس می باشد . اگر خونریزی نزدیک به سطح پوست باشد ، کبود شدگی دیده خواهد شد.
  • در بعضی عظلات عمقی تر ، تورم باعث ایجاد فشار بر روی اعصاب یا شریان ها شده و منجر به سوزش و بی حسی در منظقه خواهد شد.
  • عضلات برای حفاظت از خود سفت و منقبض می شوند . این پدیده اسپاسم عضلانی نامیده می شود . در نتیجه ، مفاصلی که معمولا توسط این عضلات حرکت می کردند ، بطور صحیح حرکت نخواهند کرد .