بازگشت همه به سوی خداست
با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم آقای دکتر هورفر  پزشک ارزشمند بیماران هموفیلی  و تالاسمی به رحمت خدا رفتند .
شرکت سامان داروی هشتم این ضایعه دردناک را به خانواده محترم ایشان، جامعه پزشکی، جامعه هموفیلی ایران و جامعه تالاسمی کشور صمیمانه تسلیت عرض می نماید.
روحش شاد. بهشت برین بهره اش باد.