• کمک های اولیه را هر چه زودتر به اجرا دراورید . برای محدود کردن وسعت خونریزی و آسیب های ثانویه ، حتی در صورت دریافت فاکتور جایگزینی هم این کمک ها را انجام دهید .
  • استراحت : دست یا پای دچار خونریزی ، بایستی روی یک بالش و یا با استفاده از آتل یا بانداژ ، کاملا استراحت داده شود . شخص به هیچ وجه نباید مفصل دچار خونریزی را حرکت داده یا روی آن راه برود.
  • یخ : یک تکه یخ را در یک حوله مرطوب بپیچید و روی محل خونریزی قرار دهید . بعد از پنج دقیقه یخ را ، حداقل به مدت ده دقیقه ، بردارید . توجه داشته باشید که : پنج دقیقه از یخ استفاده کنید ، ده دقیقه فاصله بدهید ، تا زمانیکه احساس گرما در مفصل ادامه دارد . این روش کمک به کاهش درد و محدودیت خونریزی خواهد کرد .
  • فشار : مفاصل را می توان با استفاده از باند کشی یا جورات الاستیک کمپرس کرد . فشار ملایم بر روی محل خونریزی کمک به محدودشدن خونریزی و حمایت از مفصل خواهد کرد . اگر خونریزی در عضله بوده باشد و احتمال آسیب عصبی وجود داشته باشد کمپرسیون بایستی با دقت انجام گیرد .
  • بالا نگاه داشتن : منظقه ای که دچار خونریزی شده است را بالاتر از سطوح قلب نگاه دارید . این عمل باعث کاهش از دست رفتن خون ، از طریق کاهش فشار خون منظقه خواهد شد .