قبل از یک عمل جراحی ، جراحی دندان و یا تزریقات دندانی ، کارکنان مرکز درمانی بایستی :

  • درمان کافی برای کنترل خونریزی بعد از عمل جراحی ، تا زمان بهبودی کامل را در نظر بگیرند.
  • مهارکننده ها سنجیده شوند .
  • سایر مداخلات درمانی که کمک به تسریع بهبودی می شوند ، مثل ضد دردها منظور شوند . آنتی فیبرینولیتیک ها برای توقف تخریب طبیعی لخته ها توسط بدن ، قابل استفاده خواهند بود .