• بعد از خونریزی های مکرر ، عضلات ضعیف ، آزرده و کوتاه تر از حد معمول می شوند ( گاهی برای همیشه ) . انها دیگر قادر به حمایت از عضلات نیستند .
  • مفاصل واقع در بالا و پائین عضلات آزرده ، قادر به حرکت بطور صحیح نیستند و بیشتر دچار خونریزی می شوند.
  • اگر در طی خونریزی عضلانی اعصاب دچار آسیب شوند ، امکان بروز ضعف و حتی فلج عصبی وجود دارد .
  • آسیب های پایدار مفاصل ، عضلات و اعصاب بر روی نحوه نشستن ، ایستادن و راه رفتن فرد تاثیر می گذارند .