• فردی که مبتلا به هموفیلی دنیا می آید ، اختلال را مادام العمر خواهد داشت .
  • سطح خونی فاکتورهای 8 و 9 معمولا در طول عمر ثابت باقی می مانند .