معاونت اجرایی


معاونت اجرایی | مهندس میهن پرست

در شرکت سامان داروی هشتم تبدیل ساختار عمودی سازمان به یک ساختار چابک و فعال از طریق پیاده سازی و اجرای هماهنگ و موزون فرآیندها ، اساسی ترین وظیفه ، تعهد و رسالت همه ما می باشد زیرا فرآیندها :

  • ارتباطات بین کارکنان را تسهیل نموده و انجام وظایف را هموار می نماید
  • ابزار مناسبی برای به اشتراک گذاری دانش به منظور انجام " درست کار درست " می باشد .
  • زیر ساختهای لازم برای تبدیل سازمان مکانیکی به ارگانیکی را فراهم می کند .
  • محرکی برای شناسایی و بکارگیری تکنولوژی مناسب و نو می باشد .
  • امکان اندازه گیری شاخص ها و افزایش اثر بخشی و کارآیی را فراهم می کند .
  • امکان تخصیص بتوازن منابع را فراهم کرد ، و بستر مناسب برای بهبود مداوم را فراهم می نماید و عملیاتی نمودن فرآیندها سبب ارتقاء شرکت از یک سازمان وظیفه ای به یک سیستم فرآیندی شده و اجزای سازمان ( کارکنان ، رویه ها ، استانداردها و ... ) را به یکدیگر هماهنگ کرده و بستر مناسب برای تحقق اهداف کلان سازمان را فراهم می سازد .

می توانید با پر کردن فرم پایین این صفحه که مستقیم توسط خود من چک می شود در ارتباط باشید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
فایل را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...