مدیر عامل سامان دارو


سخن مدیرعامل | دکتر امیرحسین مقصودی

در سازمان ما، باور “خواستن توانستن است” همراه با استفاده از نوآوریهای علم بیوتکنولوژی، شرایط منحصر به فردی را فراهم آورده که پتانسیل لازم برای تحقق اهداف سازمان را فراهم ساخته است.
اصول راهبردی، وفاداری به ارزشهای اخلاقی، کرامت انسانی، خط مشی سازمان که در تمام سطوح ساری و جاری است، ما را در رسیدن به هدف اصلی که “کشف، توسعه و ارائه داروهای جدید برای غلبه بر بیماریهای خاص” است، یاری می کند.
ما در سامان مسئول و پاسخگوی تعهدات خود نسبت به کلیه ذینفعان هستیم.
ما به عنوان سازمانی دانش بنیان پذیرای محققان و سرمایه گذاران در عرصه های ملی و بین المللی هستیم و امیدواریم بتوانیم در سامان را به یک شتاب دهنده جدی عرصه زیست فناوری در سطح منطقه تبدیل کنیم.
در سامان سازمانی یادگیرنده و پاسخگو است و در حوزه های تصمیم گیری و عمل سریع و شجاعانه اقدام می کند و پذیرش ریسک معقول در تمامی عرصه های تحقیق و توسعه سرلوحه کار ماست

مدیرعامل | دکترامیرحسین مقصودی

اگر می خواهید رضایت یا نارضایتی خود را مستقیم به من اعلام کنید...
اگر فکر می کنید یکی از همکاران من که با شما در ارتباط است، لایق تشویق یا تذکر است...
اگر پیشنهادی برای سامان دارید که می تواند راهگشای ما باشد...
گر دوست دارید، با سامان به هر نوعی همکاری داشته باشید...
اگر هر خلاقیت یا مطلبی هست که مایلید مستقیما به من اطلاع دهید....
می توانید با پر کردن فرم پایین این صفحه که مستقیم توسط خود من چک می شود با من در ارتباط باشید. 


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...